Information från SBK:s Organisationskonferens 28-29 januari

Under helgen 28-29 januari deltog undertecknad vid SBK:s Organisationskonferens. Där diskuterades många viktiga frågor som en förberedelse inför 2017 års kongress som hålls i maj.

Program Organisationskonferens 2017. Bland höjdpunkterna kan nämnas

  • Valberedningen presenterade sitt preliminära förslag till ny förbundsstyrelse, där man gjort ett gediget förarbete genom att ta in synpunkter gällande sammansättningen, från samtliga distrikt. Slutligt förslag kommer i mars.
  • Presentation av AG Organisation 2020:s arbete med en konsekvensanalys av SKK:s utredning och förslag till ny organisation. En viktig fråga för alla styrelser på distrikts- och lokalklubbsnivå att sätta sig in i, för fortsatt dialog i Sörmland inför kongressen.
  • Distriktsforum, där vi i grupparbete bl.a fick lämna input till arbetsgruppen för deras fortsatta arbete med att utreda och lämna förslag kring SBK:s framtida organisation.

Allt presentationsmaterial från konferensen finns på SBK:s hemsida, under /Organisationskonferens, scrolla ned till Presentationer 2017.

Där finns också presentationer av förbundsstyrelsens utskott och deras verksamhet 2017-2018 – särskilt intressant för er som är sammankallande i D-sektorerna.

/Cecilia Trehn, vice ordf

Inbjudan till Tjänstehunds-DM

    SÖRMLANDSDISTRIKTET

INBJUDER TILL DM-TÄVLING FÖR PATRULLHUNDAR

HELGEN 18-19 MARS

DM:et är uppdelat på 2 dagar för att alla ska få chansen att tävla vilket vi tror fler vill göra. 1 som funktionär och 1 som tävlande

SENASTE ANMÄLNINGSDAG  senast 2017-02-25

Plats: Samling vid Svältenlägret, Strängnäs lördag kl 0900.

Anmälan sker skriftligen till Viljo Heikkilä, via mail till glimtin@hotmail.com med kopia till Carin cas11@tele2.se på bifogad blankett, DM för bevakningshundar (pdf).

Betalning till Distriktets Tjänstehundsektor,

Anmälningsavgift  200 :-

PG 498 38 14-7, vänligen ange ”TJH-DM” samt ert namn o hundens namn på inbetalningen.

Lottning kan förekomma. Bedömning efter regler 2015-06-01.

Info och frågor, kontakta Viljo Heikkilä  mob.070 791 20 72

VÄLKOMNA

Tjänstehundsektorn

Länk till denna inbjudan som pdf-dokument: Inbjudan DM 2017patr

Doftprov i eukalyptus, lagerblad och lavendel

Välkomna på doftprov i eukalyptus, lagerblad och lavendel på Gnesta-Trosa brukshundklubb måndag 10 april 18.00.
Pris 250:- / doft
Anmälan vill vi ha senast 5/4 via mail till gtbknw@gmail.com
Din anmälan måste innehålla:
Ditt namn:
Ditt födelsenummer:
Ditt mobilnummer:
Din mailadress:
Ditt medlemsnummer i en SKK-ansluten klubb:
Din hunds registrerade namn:
Din hunds regnr/TAVLIC:
Ras:
Din hunds födelsedata:
Hundens kön:
Betalning görs efter bekräftad plats till bg 727-4830. 250:-/doft
SNWK-Domare: Maria Gabrielsson 070-538 41 69
DP-domare Kristina Strömberg

Utvecklingsdag med SBK

SBK Utvecklingsprojektet

Välkommen till en Utvecklingsdag i sörmlandsdistriktet lördagen den 25 februari 2017, kl 10-15 (inkl lunch), Eskilstuna BK.

Utvecklingsdagen är ett arrangemang ordnat av SBK Förbundsstyrelse och kansli, i samarbete med Sörmlandsdistriktets styrelse.

Inbjudan har gått ut till samtliga klubbar i Sörmland och Gotland samt till Studiefrämjandet i Sörmland. Anmälan senast den 15 februari, se anvisningar i inbjudan.

Läs mer om Utvecklingsprojektet på SBK:s sida.

Tävlingskurs i NoseWork

Tävlingskurs i Nose Work 1 på Gnesta-Trosa brukshundklubb 29/3 19-21,1/4 12-16, 5/4 19-21, 8/4 12-16. Begränsat antal platser.

Förkunskaper: godkänt  DP1

Målsättning med kursen är att du ska känna dig säker i en tävlingssituation, kunskap om gällande regelverk, kunskap om samtliga fyra moment och även lite tävlingstaktik.

Pris: 2000:- inkl moms,  kurslitteratur och allt material.  Medlemskap i en SBK-klubb krävs.

Anmälan till noseworkgtbk@gmail.com.
Instruktör: SNWK instruktör och SNWK domare Maria Gabrielsson