Inbjudan – ”Inspiration & motivation, tänk nytt” med Thomas Fogdö

FOS Södermanland (Frivilligorganisationernas samarbetsorganiation)
inbjuder till föreläsning om inspiration & motivation, TÄNK NYTT
med stöd av Kronprinsessan Margaretas landstormsfond.
14 oktober 2017

Inbjudan är tidig för vi måste ha preliminära svar för att veta hur
många som beräknas komma och därefter besluta om plats.
Du som anmäler dig måste vara medlem i en frivillig
försvarsorganisation därför vill jag ha ditt medlemsnummer med
anmälan.
Maila intresse till Carin Asp-S ansvarig i tjänstehundsektorn
cas11@tele2.se senast 20 maj

Pdf: Thomas Fogdö

Resultat DM Patrullhund 2017

DM  patrullhund

Helgen 18-19 mars genomfördes DM patrullhund i härligt solsken där även de tävlande sken.

Alla 8 ekipage var godkända.

Segrare   Åsa Sternrot              Strängnäs
med Jörgen Nordin, Botkyrka på andra plats och Viljo Heikkilä, Eskilstuna på 3 plats

Tack till alla tävlande och funktionärer för en bra helg.
Tjänstehundsektorn

Inbjudan – utbildning Tävlingsledare lydnad

Sörmlandsdistriktet inbjuder till utbildning av tävlingsledare i lydnadsklass.
Se bifogad utbildningsplan för information om målgrupp mm.

Kostnad:
Klubbarna förser sina deltagare med material (se bifogad utbildningsplan) och betalar ev reseräkningar.

Andra kostnader som tillkommer är en avgift för webbverktyget Moodle på 300:- /deltagare.

Anmälan:
Anmälan sker via respektive klubb till Anja Skog, jyckesnack@hotmail.com.
Anmälan ska innehålla deltagarnas namn, personnr, mailadresser, telefonnr och postadresser. Det är viktigt att klubben anmäler sina deltagare eftersom det betyder att klubben har rekommenderat dessa personer.

Kursledare:
Mia Cangren Malmberg, cangrendoglover@hotmail.com, 070-321 60 65
Anja Skog, jyckesnack@hotmail.com, 073-746 25 15

Plats: Flens BK

Datum:
Onsdag 5/4 – teori inledande bestämmelser 19.30-21.00
Onsdag 26/4 – teori inledande bestämmelser 19.30-21.00
Lördag 13/5 – momentlära teori + visning 14.00-17.00
Lördag 17/6 – momentlära teori + visning 14.00-17.00
Söndag 18/6 – momentlära praktik 14.00-17.00
Onsdag 21/6 – momentlära praktik 18.00-21.00
Onsdag 28/6 – momentlära teori + etisk policy mm 19.30-21.00

Det tillkommer ca 4 timmar med webbverktyget Moodle.
Det tillkommer datum för examinering.

Välkomna!

Utbildningsplan tävlingsledare lydnad

Information från SBK:s Organisationskonferens 28-29 januari

Under helgen 28-29 januari deltog undertecknad vid SBK:s Organisationskonferens. Där diskuterades många viktiga frågor som en förberedelse inför 2017 års kongress som hålls i maj.

Program Organisationskonferens 2017. Bland höjdpunkterna kan nämnas

  • Valberedningen presenterade sitt preliminära förslag till ny förbundsstyrelse, där man gjort ett gediget förarbete genom att ta in synpunkter gällande sammansättningen, från samtliga distrikt. Slutligt förslag kommer i mars.
  • Presentation av AG Organisation 2020:s arbete med en konsekvensanalys av SKK:s utredning och förslag till ny organisation. En viktig fråga för alla styrelser på distrikts- och lokalklubbsnivå att sätta sig in i, för fortsatt dialog i Sörmland inför kongressen.
  • Distriktsforum, där vi i grupparbete bl.a fick lämna input till arbetsgruppen för deras fortsatta arbete med att utreda och lämna förslag kring SBK:s framtida organisation.

Allt presentationsmaterial från konferensen finns på SBK:s hemsida, under /Organisationskonferens, scrolla ned till Presentationer 2017.

Där finns också presentationer av förbundsstyrelsens utskott och deras verksamhet 2017-2018 – särskilt intressant för er som är sammankallande i D-sektorerna.

/Cecilia Trehn, vice ordf

Inbjudan till Tjänstehunds-DM

    SÖRMLANDSDISTRIKTET

INBJUDER TILL DM-TÄVLING FÖR PATRULLHUNDAR

HELGEN 18-19 MARS

DM:et är uppdelat på 2 dagar för att alla ska få chansen att tävla vilket vi tror fler vill göra. 1 som funktionär och 1 som tävlande

SENASTE ANMÄLNINGSDAG  senast 2017-02-25

Plats: Samling vid Svältenlägret, Strängnäs lördag kl 0900.

Anmälan sker skriftligen till Viljo Heikkilä, via mail till glimtin@hotmail.com med kopia till Carin cas11@tele2.se på bifogad blankett, DM för bevakningshundar (pdf).

Betalning till Distriktets Tjänstehundsektor,

Anmälningsavgift  200 :-

PG 498 38 14-7, vänligen ange ”TJH-DM” samt ert namn o hundens namn på inbetalningen.

Lottning kan förekomma. Bedömning efter regler 2015-06-01.

Info och frågor, kontakta Viljo Heikkilä  mob.070 791 20 72

VÄLKOMNA

Tjänstehundsektorn

Länk till denna inbjudan som pdf-dokument: Inbjudan DM 2017patr