Årsmöte 2018

Årsmöte för Sörmlandsdistriktet hålls den 3 mars kl 13.00 Katrineholms BK.

Kallelse har gått ut till distriktets lokal- och rasklubbar. Boka in datumet och se till att din klubb blir representerad vid årsmötet!

Styrelsen behandlar inkomna verksamhetsberättelser och -planer från sektorerna vid möte den 9 januari. Handlingar inkl budget sammanställs därefter och publiceras senast den 31 januari.

Jubileumsapporten i Sörmland 2018

Distriktsstyrelsen har ett förslag som vann gehör vid senaste medlemsmötet:

För att fira SBK 100 år så genomför vi Jubileumsapporten i Sörmlandsdistriktet genom att på valfritt sätt transportera och leverera en gyllene apport mellan våra lokalklubbar varje månad under 2018. Mottagande klubb ordnar lite festligt runt apporteringen, gärna i kombination med hundaktiviteter, riktade till allmänheten.

På detta enkla sätt hoppas vi på att knyta samman SBK:s verksamhet i Sörmland och samtidigt marknadsföra SBK och våra lokala klubbar på ett trevligt sätt.

Förslag till ”turlista” för apportens väg mellan klubbarna finns påbörjad i nedanstående dokument – häng på nu, boka in datum och hör av er till Birgitta Hoflin som samordnar det hela.

Word-dok: Jubileumsapporten 2018

Uppdatering av turlistan görs av webbansvarig i samråd med Birgitta.

Anmälan till SBK Kongress 2018

Vid Sörmlandsdistriktets medlemsmöte i november togs beslut om att distriktet bekostar deltagaravgiften till kongressen 2018 för ordföranden*) i samtliga lokalklubbar.

Inbjudan (pdf) finns här

*) Ändring av personuppgifter i anmälan, vid t.ex. ändrade förhållanden efter årsmöte, kan göras fram till den 4 maj. Annan person får skickas som lokal representant om ordföranden inte kan delta eller redan är engagerad med annat uppdrag på kongressen.

Anmälan senast 15 december

Anmälan sker via Svenska Brukshundklubbens hemsida:
www.brukshundklubben.se/kongressanmalan.

Obs – uppge att faktura ska skickas till distriktets fakturaadress:
SBK Sörmlandsdistrikt, c/o Cecilia Trehn, Hyltingeö Överby Lillgård 3, 646 96 Stjärnhov.

Var vänlig meddela distriktets kassör vilken klubb som anmält vem, på info.sbksormland@gmail.com