Jubileumsapporten i Sörmland 2018

Distriktsstyrelsen har ett förslag som vann gehör vid senaste medlemsmötet:

För att fira SBK 100 år så genomför vi Jubileumsapporten i Sörmlandsdistriktet genom att på valfritt sätt transportera och leverera en gyllene apport mellan våra lokalklubbar varje månad under 2018. Mottagande klubb ordnar lite festligt runt apporteringen, gärna i kombination med hundaktiviteter, riktade till allmänheten.

På detta enkla sätt hoppas vi på att knyta samman SBK:s verksamhet i Sörmland och samtidigt marknadsföra SBK och våra lokala klubbar på ett trevligt sätt.

Förslag till ”turlista” för apportens väg mellan klubbarna finns påbörjad i nedanstående dokument – häng på nu, boka in datum och hör av er till Birgitta Hoflin som samordnar det hela.

Word-dok: Jubileumsapporten 2018

Uppdatering av turlistan görs av webbansvarig i samråd med Birgitta.

Anmälan till SBK Kongress 2018

Vid Sörmlandsdistriktets medlemsmöte i november togs beslut om att distriktet bekostar deltagaravgiften till kongressen 2018 för ordföranden*) i samtliga lokalklubbar.

Inbjudan (pdf) finns här

*) Ändring av personuppgifter i anmälan, vid t.ex. ändrade förhållanden efter årsmöte, kan göras fram till den 4 maj. Annan person får skickas som lokal representant om ordföranden inte kan delta eller redan är engagerad med annat uppdrag på kongressen.

Anmälan senast 15 december

Anmälan sker via Svenska Brukshundklubbens hemsida:
www.brukshundklubben.se/kongressanmalan.

Obs – uppge att faktura ska skickas till distriktets fakturaadress:
SBK Sörmlandsdistrikt, c/o Cecilia Trehn, Hyltingeö Överby Lillgård 3, 646 96 Stjärnhov.

Var vänlig meddela distriktets kassör vilken klubb som anmält vem, på info.sbksormland@gmail.com

SBK 100 år – Symposium 13 januari

I samband med att Brukshundklubben fyller 100 år arrangeras den 13 januari ett riktigt bra symposium på Folkets hus i Stockholm. Se mera info här: http://www.brukshundklubben.se/svenska-brukshundklubben-100-ar/symposium/

Symposiet kommer att livesändas via Studiefrämjandet i Sörmland. Är er lokalklubb intresserade av att ordna ett arrangemang i samband med detta, kanske flera klubbar kan gå ihop? Ansvarig på SBK, Ann-Marie Folkesson, informerar mer nedan.

Läs mer

Information från SBK:s Organisationskonferens 28-29 januari

Under helgen 28-29 januari deltog undertecknad vid SBK:s Organisationskonferens. Där diskuterades många viktiga frågor som en förberedelse inför 2017 års kongress som hålls i maj.

Program Organisationskonferens 2017. Bland höjdpunkterna kan nämnas

  • Valberedningen presenterade sitt preliminära förslag till ny förbundsstyrelse, där man gjort ett gediget förarbete genom att ta in synpunkter gällande sammansättningen, från samtliga distrikt. Slutligt förslag kommer i mars.
  • Presentation av AG Organisation 2020:s arbete med en konsekvensanalys av SKK:s utredning och förslag till ny organisation. En viktig fråga för alla styrelser på distrikts- och lokalklubbsnivå att sätta sig in i, för fortsatt dialog i Sörmland inför kongressen.
  • Distriktsforum, där vi i grupparbete bl.a fick lämna input till arbetsgruppen för deras fortsatta arbete med att utreda och lämna förslag kring SBK:s framtida organisation.

Allt presentationsmaterial från konferensen finns på SBK:s hemsida, under /Organisationskonferens, scrolla ned till Presentationer 2017.

Där finns också presentationer av förbundsstyrelsens utskott och deras verksamhet 2017-2018 – särskilt intressant för er som är sammankallande i D-sektorerna.

/Cecilia Trehn, vice ordf

Utvecklingsdag med SBK

SBK Utvecklingsprojektet

Välkommen till en Utvecklingsdag i sörmlandsdistriktet lördagen den 25 februari 2017, kl 10-15 (inkl lunch), Eskilstuna BK.

Utvecklingsdagen är ett arrangemang ordnat av SBK Förbundsstyrelse och kansli, i samarbete med Sörmlandsdistriktets styrelse.

Inbjudan har gått ut till samtliga klubbar i Sörmland och Gotland samt till Studiefrämjandet i Sörmland. Anmälan senast den 15 februari, se anvisningar i inbjudan.

Läs mer om Utvecklingsprojektet på SBK:s sida.

Anatomikurs

Gnesta Trosa BK bjuder in sbk medlemmar i sörmland till en heldags kurs om hundens anatomi med Yvonne Brink.
När: 13 augusti
Tid : Heldag
Plats: Studiefrämjandet lokal, Gnesta
Antal platser: 20 först till kvarn
Pris: 300kr inkl fika och lunch

Anmälan görs till gtbk.anm.kurs@outlook.se
När ni anmäler får du en bekräftelse, en faktura skickas till er och när den är betald är platsen din. Anmälan är bindande.