Remiss instruktörsutbildning agility

I samband med distriktskonferens år 2010 bestämdes att instruktörsutbildningen skulle delas upp i olika utbildningsmoduler. Förslag på utbildningsplaner för instruktörsutbildningens olika delar skickades ut på remiss till distrikten i slutet av november. Tyvärr har det visat sig att alla inte har fått ta del av remissen.

Sista svarsdatum är 15 april 2013 och sänds till Anne-Marie Folkesson.