Årsmöte 2017

Årsmöte för distriktet ägde rum lördagen den 11 mars 2017 kl.13.00 på Eskilstuna BK. Protokoll årsmöte 2017 (pdf)

Handlingar till årsmötet 2017

Kallelse, dagordning, verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2017
Årsmöteshandlingar

Resultatrapporter 2016 – sektorer / hela företaget
Resultatrapport 161231 SEKTANY
Resultatrapport 161231 HFA NY

Balansrapport 2016
Balansrapport 311216 Dny

Förslag till rambudget 2017-2018
Budget sbksö 2017.
Budget sbksö 2018

Motioner
Motion_Tillsättning domare bruksprov Akl Lkl Hkl
Svar på motion angående tillsättning av domare på distriktets bruksprov i Akl

Valberedningens förslag
Valberedningens förslag Distriktsstyrelse 2017

Avgående kassören Anders Ahlström och ordförande Göran Strömbäck avtackades

Nyvalda ordföranden Åsa Lind

Tack till kökspersonalen som fixade fika mm

Yvonne Brinks vandringspris ”Bästa appellklubb 2016” gick till Katrineholms BK

Årets tävlingsklubb 2016 – Botkyrka BK