D-TS Tävlings sektorn

SBK arbetar för att alla hundägare ska vara aktiva med sina hundar. Tävlingsverksamheten inom distriktet är en viktig del för att åstadkomma detta.

Distriktet anordnar lydnads- och brukstävlingar, samt stimulerar och samordnar klubbarnas tävlingsverksamhet. Inom ramen för verksamheten utbildas och kompetensutvecklas domare, tävlingsledare och tävlingsekreterare.

En annan del handlar om att utveckla distriktets tävlingsekipage.

Om du ska tävla skydd behöver du en licens. Anders Åberg, Fornminnesvägen 36, 645 93 Strängnäs, tel 073-228 49 55 utfärdar skyddslicenser i Sörmlandsdistriktet.

De senaste nyheterna!

Blanketter och dokument bl.a. distriktets statuter.

Ansvarig för tävlingssektorn är Catrin Englund, Tureholms gård Östra Flygeln, 619 92 Trosa, 070 480 84 62. Det är Catrin som ska ha alla tjänstgöringsrapporter.