D-HUS Hundägare & utbildnings sektorn

SBK arbetar för att alla hundägare ska ha tillräckliga kunskaper för att få ett bra liv tillsammans med sin hund.

Distriktet anordnar konferenser och utbildningar för instruktörer ute på klubbarna.

INBJUDAN INSTRUKÖRSUTBILDNING SPECIALSÖK SAMT ANMÄLNINGSFORMULÄR!

file:///C:/Users/%C3%85sa/Downloads/Inbjudan%20till%20Instrukt%C3%B6rsutbildning%20Specials%C3%B6k%20(2).pdf

file:///C:/Users/%C3%85sa/Downloads/Anm%C3%A4lan%20SBK%20Instr%20Specials%C3%B6k%20(1).pdf

De senaste nyheterna!

Blanketter och dokument för nedladdning.

Ansvarig för hundägarutbildningssektorn är:
Birgitta Hoflin
Helgarö Nybble 11, 645 92 Strängnäs
070 322 41 21
birgitta@emmado.se