D-RUS Rasutveckling & mentalitets sektorn

SBK arbetar för att alla hundar ska vara friska och funktionsdugliga.

Inom distriktet ordnas konferenser och utbildningar av testledare och figuranter för Mentalbeskrivning hund (MH) och mentaltest (MT). Alla hundar, oavsett ras, är välkomna till ett av de många mentalbeskrivningar som genomförs på distriktets klubbar. Mentaltestet är en del av brukshundsrasernas korning och därför endast aktuellt för brukshundsraser.

Ansvarig för rasutvecklingssektorn är Leif Hjälm