Tjänstehund

Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation. Vi har uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Försvarsmakten, samt hundekipage till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Distriktet genomför utbildning, tävling och konferenser för tjänstehundsekipage.

De senaste nyheterna!

Blanketter och dokument för nedladdning.

 

Ansvarig för tjänstehund är Carin Asp-Stenborg, 070 523 21 95.